Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2020-2021 và Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều ngày 10/11, tại hội trường A, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2024

Thành phần tham dự có Ban Giám đốc Bệnh viện, đại diện lãnh đạo nhà Trường, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị và hơn 100 đại biểu được triệu tập đại diện cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo tổng kết tình hình tổ chức hội nghị CBVC, NLD cấp cơ sở; báo cáo tổng kết công tác hoạt động năm 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020-2021 của Bệnh viện; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các Khoa, Phòng, Đơn vị thông qua Hội nghị cơ sở

Kết luận hội nghị, một số mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu được đưa ra như sau:

  1. Công tác khám chữa bệnh: Mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng đến sự hài long của người bệnh; không dể dịch bệnh lây lan trong bệnh viện
  2. Phấn đấu đến cuối năm học 2020-2021, có 100% cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 100% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; trong đó có từ 10 đến 15% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
  3. Có từ 6 đến 8% cán bộ, viên chức, người lao động được đánh giá, phân loại A; không có cán bộ, viên chức, người lao động phân loại D; không có người vi phạm kỷ luật bị khiển trách trở lên
  4. Phấn đấu thu nhập tăng thêm và phúc lợi trong các dịp lễ, tết cho cán bộ, viên chức và người lao động cao hơn năm học 2019-2020. Nâng cao chỉ số hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cống hiến cho Bệnh viện theo đúng sở trường chuyên môn
  5. Hạn chế tối thiểu vượt dự toán chi giao quỹ khám chữa bệnh BHYT. Tăng mức điểm trong đợt đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2020 theo 83 tiêu chí và các đợt đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống Covid-19 của Bộ Y Tế

Tiếp sau Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đây, Ban lãnh đạo đại diện trao tặng các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019-2024 cho các Trưởng, Phó Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị.

Thông qua hội nghị, ban lãnh đạo Bệnh viện mong muốn toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động đồng lòng nhất trí cùng quyết tâm xây dựng và bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện công lập hạng I, cơ sở đào tạo của Trường Đại học Y Dược Huế và tiến tới Bệnh viện đạt chuẩn khu vực.

NTPH