Bệnh viện Y Dược Huế

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Ngày 29 tháng 7 năm 2017, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, nhằm đánh giá một cách khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đông đảo cán bộ Bệnh viện tham dự lễ sơ kết

Trong bối cảnh chung của cả nước, tình hình khám chữa bệnh có nhiều thay đổi trong cơ chế, chính sách bảo hiểm y tế, nhưng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, duy trì được số lượng và chất lượng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai.

GS.TS. Cao Ngọc Thành - Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo

Kết luận Hội nghị, GS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện đã có một số ý kiến chỉ đạo cụ thể về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

       1.     Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bệnh viện, trên nền tảng Bệnh viện tự chủ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hạng I công lập. Bổ sung đầy đủ nhân lực cho các Đơn vị còn thiếu nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng chuyên môn.

       2.     Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đặc biệt là quy chế hội chẩn; Tăng cường quản lý quy chế hồ sơ bệnh án. Phòng Kế hoạch Tổng hợp chịu trách nhiệm thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện tại các Khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng.

       3.     Xây dựng quy chế hoạt động trên cơ sở sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên môn cao của Trường trong việc tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện, đi đôi với việc tuyển dụng bác sĩ cơ hữu nhằm đảm bảo nhân lực một cách hợp lý và tiết kiệm.

       4.     Nâng cao chất lượng chuyên môn trong khám và điều trị, chất lượng phục vụ bệnh nhân. Tăng cường triển khai các kỹ thuật mới.

       5.     Thúc đẩy một cách hiệu quả dự án vay vốn ODA Ý nhằm triển khai xây dựng khối nhà 8 tầng. Tiến hành cải tạo nhà C và ưu tiên dành một số mặt bằng để triển khai các hoạt động của Bệnh viện sau khi xây dựng hoàn thành khối nhà học của Trường.

       6.     Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong phần mềm quản lý Bệnh viện, tiến đến ứng dụng trong công tác quản lý hành chính.

       7.     Rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện, trên cơ sở tiết kiệm chi phí , tăng cường nguồn thu, đảm bảo có tích lũy để tái đầu tư và tăng thu nhập cho người lao động.

       8.     Đảm bảo giữ vững các tiêu chí chất lượng Bệnh viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

       9.     Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Bệnh viện trên nhiều lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chú trọng các bài báo đăng tải ở các tạp chí chuyên ngành ở nước ngoài.

Lê Quý