Bệnh viện Y Dược Huế

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN TRƯỜNG LẦN THỨ VI

Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2017, được sự đồng ý của Đảng ủy bộ phận Bệnh viện và Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Công đoàn CSTV Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp:

- GS. Cao Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Giám đốc Bệnh viện Trường;

- TS. Nguyễn Sanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện;

Đồng chí Trần Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Đại hội đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại hội theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn.

Ngoài những góp ý bằng văn bản, tại Đại hội cũng đã có nhiều tham luận đề xuất những giải pháp sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, tập trung vào các vấn đề sau:

-         Việc phối hợp hoạt động giữa tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng khác nhằm tạo ra sức mạnh và hiệu quả.

-         Nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động nữ, tạo điều kiện để chị em có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, phấn đấu thực hiện chức năng chuyên môn và tham gia công tác quản lý các cấp của bệnh viện.

-         Duy trì các chế độ chính sách, nhằm động viên khuyến khích người lao động.

-         Cần có giải pháp nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên trong việc tham gia các hoạt động chuyên môn, chấp hành các nội quy quy định của Bệnh viện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS. Cao Ngọc Thành đề nghị Ban chấp hành khóa mới tập trung một số nhiệm vụ sau:

-         Có biện pháp nhằm giáo dục cho đoàn viên tryền thống đoàn kết, yêu nghề, yêu Bệnh viện. Xem Bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình, để từ đó ra sức xây dựng Bệnh viện theo hướng văn minh, hiện đại.

-         Tích cực tham gia quản lý chuyên môn, cần nhìn nhận một chách khách quan những gì mà chúng ta đang còn khiếm khuyết để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hoàn thiện.

-         Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tuy nhiên mỗi một đoàn viên công đoàn cũng phải nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước Bệnh viện. Có như thế mới đảm bảo được sự hài hòa.

-         Bệnh viện luôn hỗ trợ để cán bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ. Nhưng quá trình học tập sẽ phải tuyển chọn, ưu tiên cho những người có thành tích cao trong công tác và các mặt công tác khác tại bệnh viện, haowjc theo nhu cầu phát triển từng đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn CSTV Bệnh viện Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 ủy viên; Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XI gồm 57 đại biểu.

Một số hình ảnh của Đại hội

 

 

CN. Lê Quý