Bệnh viện Y Dược Huế

Thư mời tài trợ cho Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện năm 2018 và lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện

Thư mời tài trợ cho Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện năm 2017 và lễ kỹ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện