Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

Năm 2018 được xem là năm đánh dấu mốc đáng nhớ của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tròn 20 năm xây dựng và phát triển

PGS.TS.Lê Đình Khánh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm

Ngày 14 tháng 7 năm 2018 vừa qua, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức lễ sơ kết 6 tháng đầu năm, nhằm đánh giá một cách khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đông đảo cán bộ Bệnh viện tham gia lễ sơ kết

Nhìn lại 6 tháng đầu năm không thể không nhắc đến thành công của Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển và Hội nghị Khoa học kỹ thuật mở rộng tháng 4 năm 2018. Đây là một sự kiện trọng đại nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp tổ chức chặt chẽ của các đơn vị trong toàn viện.

GS.TS. Cao Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó công tác khám chữa bệnh của các Khoa, Trung tâm, Đơn vị cũng tổng kết được những mặt thành công tích cực cũng như những mặt còn tồn tại, khó khăn

Buổi sơ kết còn đưa ra được nhiệm vụ, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của các đơn vị trong toàn viện.

NTN