Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2018-2019

Sáng ngày 13/10 toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm học 2018-2019.

Đây là một hoạt động quan trọng thường niên của Bệnh viện Trường nhằm tổng kết hoạt động năm học 2017-2018 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019. Hội nghị Cán bộ viên chức hàng năm là cơ hội gặp mặt, trao đổi và nhìn lại một năm qua với những hoạt động tiêu biểu, nổi bật của Bệnh viện .

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt của Ban giám đốc Bệnh viện, đại diện Ban giám hiệu nhà Trường và Đại biểu từ các Khoa Phòng,Trung tâm, Đơn vị trong toàn viện.

Sau phần khai mạc Hội nghị, Danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký điều hành Hội nghị được thông qua.

Đại diện Đoàn Chủ tịch Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, và phần tổng hợp các kiến nghị đề xuất của các đơn vị trong Bệnh viện. Nhìn chung các kiến nghị, đề xuất khá phong phú, đa dạng và thực tế.

Hội nghị còn có phần báo cáo tham luận những mặt thành công cũng như hạn chế của một số khoa phòng tiêu biểu trong Bệnh viện.

Cuối Hội nghị là phần tổng kết phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, phần trao đổi, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự và phần thông qua danh sách đại biểu được bầu cử tham dự Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động Trường Đại học Y Dược Huế sẽ được tổ chức sáng ngày 20/10

Chúc mừng Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thành công tốt đẹp.