Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức Khai giảng lớp đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, Hộ lý toàn Bệnh viện năm 2019

.

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nhiều năm qua luôn chú trọng tới nhiệm vụ đào tạo liên tục cũng như huấn luyện cho nhân viên y tế mang lại cơ hội học tập, nâng cao năng lực chuyên môn đặc biệt là cho đối tượng Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, Hộ lý của bệnh viện là những người chăm sóc trực tiếp và tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

TS. Nguyễn Sanh Tùng - Phó Giám đốc bệnh viện phát biểu khai giảng lớp

Chương trình khóa đào tạo gồm những nội dung cả về quy chế, chức năng, nhiệm vụ, kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp mang lại cho những Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý những điều kiện cần thiết, chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động chăm sóc, đảm bảo an toàn và hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Với mục đích thiết thực như trên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức Khai giảng khóa đào tạo liên tục cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên vào ngày 03/7/2019 và Hộ lý toàn vào ngày 13/7/2019.

Tham dự buổi khai giảng có TS. Nguyễn Sanh Tùng- Phó giám đốc Bệnh viện, PGS.TS. Đặng Công Thuận-Trưởng phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, CN. Dương Thị Hồng Liên-Trưởng phòng Điều dưỡng, các giảng viên khóa học và toàn thể học viên.

Khóa học diễn ra trong vòng 02 tháng đối với Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên (tổng cộng 58 tiết) và 01 tháng đối với Hộ lý (24 tiết). Mỗi khóa học được chia làm 2 lớp đảm bảo cho các học viên tham gia đầy đủ và được tổ chức vào các ngày thứ 7 trong tuần.

Với sự quan tâm của Ban Giám đốc bệnh viện, sự nhiệt tình của các giảng viên và ý thức tham gia nghiêm túc của các học viên chắc chắn khóa học sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, góp phần trang bị và cũng cố nền tảng kiến thức, thành thạo các kỹ năng và ứng xử văn hóa trong bệnh viện, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.