Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2019-2020

Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên hàng năm của Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế. Sáng nay, ngày 05 tháng 10 năm 2019 Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động đã long trọng diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học Y Dược Huế với sự tham gia của gần 300 cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện, dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch.

           Hội nghị có sự góp mặt của Ban giám đốc Bệnh viện, đại diện lãnh đạo nhà Trường, Nguyên Giám đốc Bệnh viện-Hiệu trưởng nhà Trường, 70 khách mời là Trưởng, Phó các Khoa, Phòng của Trường và Bệnh viện và toàn thể Cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện.

          Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta đánh giá một cách thiết thực kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học qua, đặc biệt là xác định được những tồn tại và nguyên nhân của nó, trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển trong năm học tới và định hướng cho những năm tiếp theo.

          Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018-2019 và kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020. Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động cấp cơ sở. Hội nghị cũng lắng nghe các phương hướng hoạt động cũng như các ý kiến phát biểu, các tham luận của đại diện một số Khoa lâm sàng và phòng chức năng để đề ra những giải pháp tối ưu nhằm hoàn thành mục tiêu năm học.

          PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng - Quyền giám đốc Bệnh viện thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu và có những trao đổi xung quanh những vấn đề được cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện quan tâm,  đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ viên chức đã rất nỗ lực, cố gắng trọng mọi mặt hoạt động công tác của nhà Trường cũng như Bệnh viện năm học 2018-2019, đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung, chất lượng của các tham luận đã trình bày tại Hội nghị và thực tế nhấn mạnh đây đang là những vấn đề rất quan trọng đối với hoạt động của Bệnh viện, bên cạnh đó đã chỉ ra những cơ hội và thách thức mới năm học 2019-2020.

Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban giám đốc và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bệnh viện sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp đã mở đầu, hứa hẹn một năm học mới thành công.

 

 

Bài viết: PTN

Ảnh: NTPH