Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và hơn hết là giữa người bệnh với nhân viên y tế.
Trong 02 ngày 15 và 16/5/2020, Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.