Bệnh viện Y Dược Huế
Giới thiệu trung tâm Nội soi tiêu hóa

Giới thiệu trung tâm Nội soi tiêu hóa

Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thường xuyên hợp tác với các chuyên gia đầu ngành đến từ Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Nhật Bản …trong lĩnh vực Nội soi tiêu hóa chẩn đoán cũng như can thiệp.