Bệnh viện Y Dược Huế

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

.

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 THÁNG 4/2018

 

1. Thời gian tổ chức: Thứ 7, ngày 28/04/2018.

2. Địa điểm: Khách Sạn Indochine Palace Huế - 105A Hùng Vương, Huế.

3. Chương trình hội nghị

TT

Thời gian

Nội dung chương trình

 

1

8h00 – 11h00

Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật.

 
 
 
 

2

14h00 – 15h00

Họp nghị sự Ban Giám đốc các Bệnh viện.

 

3

15h00 – 17h00

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

 

4

17h30 – 19h00

Tiệc thân mật chào mừng đại biểu