Bệnh viện Y Dược Huế

Thông báo Khóa CME về Cập nhật Nội soi Tiết Niệu

.

.

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHYD

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng 8 năm  2018

 

 

THÔNG BÁO

Khóa CME về Cập nhật Nội soi Tiết Niệu

----------------

 


 

Nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành trong chuyên ngành tiết niệu, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với các chuyên gia quốc tế sẽ tổ chức Khóa CME về “Cập nhật Nội soi Tiết Niệu” (Update on endoscopic surgery in urology), kế hoạch như sau:

 • Thời gian:         Ngày 18 - 19 tháng 9 năm 2018
 • Địa điểm:          Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
 • Giảng viên và nội dung ( chương trình đính kèm):            
 • Đối tượng tham gia: Các bác sĩ chuyên ngành Ngoại, Ngoại Tiết Niệu đang công tác tại các Bệnh viện các tỉnh Khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
 • Phí tham gia khóa học:        

+ 500.000 đồng/học viên (bao gồm: chi phí tài liệu, giải khát, cấp giấy chứng nhận và các chi phí khác liên quan)

+ Phí giảng dạy, phiên dịch, dịch thuật sẽ được hỗ trợ bởi Trường Đại học Y Dược Huế

Trường Đại học Y Dược Huế thông báo đến Quý Bệnh viện và các Bác sĩ quan tâm đăng ký trước ngày 07/9/2018 theo địa chỉ:

Trường Đại học Y Dược Huế, 6 Ngô Quyền Huế

Phòng KHCN-HTQT (gặp CN. Nguyễn Thị Thảo)

Điện thoại: 0914 478 825; Email: thaonguyen11669@gmail.com

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như thông báo

- Lưu: VT, KHCN-HTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. NGUYỄN KHOA HÙNG

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

VỀ “ CẬP NHẬT NỘI SOI TIẾT NIỆU”

*Ngày 18/9/2018

 • 7g30: Khai mạc
 • 8g: Báo cáo
 • Update on ureteroscopy for the treatment of ureteral stones and kidney stones ( GS Riccardo Autorino, MD, Khoa Ngoại, Phân môn Tiết Niệu, Trung tâm Y khoa McGuire VAMC and VCU, Hoa Kỳ)
 • Update on minimally invasive surgical therapies in the treatment of BPH (Andrew Tracey, MD.......)
 • Nội soi Tiết niệu ở Việt Nam (PGS TS Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Tiết niệu – Thần kinh BV Đại học Y Dược Huê)
 • 13g30: Mổ thị phạm nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser, cắt đốt nội soi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ( có truyền hình từ phòng mổ ra hội trường)

*Ngày 19/9:

 • 8g: Báo cáo
 • Update on the role of endoscopic surgery in the treatment of bladder cancer and upper urinary tract cancer ( Celeste Manfredi, MD....)
 • Update on PCNL (GS Marco De Sio, MD,  Đại học University of Naples, Ý)
 • Biến chứng của nội soi niệu (PGS TS Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Ngoại trường ĐH Y Dược Huế)
 • 13g30: Mổ thị phạm Lấy sỏi thận qua da.
 • 17g: Bế mạc, trao chứng nhận