Bản tin "Thông tin thuốc & Dược lâm sàng" số 04

.

Chỉ đạo nội dung: PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

Ban biên tập: Đơn vị DLS: ThS.DS. Phan Đặng Thục Anh, DS. Dương Hà Minh Khuê, DS. Nguyễn Thị Nhật Hiền, DS. Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Khoa Dược: DS.CKI. Trần Quang Phúc, PGS.TS. Trần Hữu Dũng, DS.CKI. Mai Hoài Trang, DS.CKI. Phạm Ngọc Thu Cúc, DS.CKI. Lê Văn Quang.

Cơ quan xuất bản: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Địa chỉ: Tầng 1, nhà D, 41 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Điện thoại: 0234 2240283

https://drive.google.com/open?id=15hB1R7A9f5X_qaaFFHBUbriZ8_CNYmIt