Bệnh viện Y Dược Huế

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018

 

Quý độc giả kick vào đường link dưới đây để đọc toàn văn

https://drive.google.com/open?id=13Xw7t4-ANAxbEUTo1NR33m9gNMfLz4KO