Thông tư 30/2018/TT-BYT

Thông tư 30/2018/TT-BYT

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đính kèm:  thong-tu-30-byt.pdf (4.88 MB)