KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI TỔ CHỨC ARPAN GLOBAL, HOA KỲ

.

                                                                    KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI

TỔ CHỨC ARPAN GLOBAL, HOA KỲ

                                         

I. Thời gian:               Từ ngày 25 - 29 tháng 3 năm 2019

II. Kế hoạch làm việc tại các đơn vị:

3.1. Khoa Ngoại CTCH - LN, Ung Bướu, GMHS

 • Thành phần làm việc:

1

Brian Palafox, MD  

Cardiothoracic Surgery

Saint Joseph Hospital, Orange CA

2

Christine Nguyen, MD  

Internal Medicine

Private Practice, CA

3

Huong Duong, MD   

Internal Medicine

Saint Joseph Hospital, Orange CA

4

Cindy Baker-Fox,RN

NICU Nurse

CHOC Hospital, Orange CA

5

Kristine Golden, RN   

NICU Nurse

CHOC Hospital, Orange CA

6

Jeffrey Sarmiento, MD  

Anesthesia

Saint Joseph Hospital, Orange CA

7

Paul Beck, MD  

Orthopedic Surgery

Saint Joseph Hospital, Orange CA

8

Philip Krueger, MD  

Orthopedic Surgery

San Francisco, CA

9

Thao Duong, MD   

Vice Chair, PMR

Santa Clara Valley-Stanford CA

 • Kế hoạch làm việc:

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

25/3/19

10g00

Khám Bệnh nhân và chuẩn bị sắp xếp lịch mổ

Khoa Ngoại CTCH

Chiều

Phẫu thuật theo chương trình

 

Khu mổ mới và cũ (1-2 bàn)

26-29/3/19

Cả ngày

Từ 8g00

Phẫu thuật theo chương trình

Khu mổ mới và cũ (1-2 bàn)

29/3/19

14g-16g

Seminar chủ đề “Thay khớp bằng Robot”

Hội trường

1.01

 

3.2. Bộ môn và Khoa CĐHA:

 • Thành phần làm việc:           Dan Vu, MD, Radiology, Saint Joseph Hospital, Orange CA   
 • Kế hoạch làm việc:

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

25-29/3/19

Cả ngày

Làm việc tại Khoa CĐHA

Khoa CĐHA

28/3/19

Cả ngày

Seminar về Chẩn đoán Hình ảnh

HT.YHGĐ

 

 

3.3. Khoa/ Bộ môn TMH:

 • Thành phần làm việc:           Dr. Gurpreet Ahuja, CHOC Hospital, Orange; UCI CA
 • Kế hoạch làm việc:                Làm việc tại Bộ môn và Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trường

3.4. Khoa RĂNG HÀM MẶT:

 • Thành phần làm việc:           1. Hien Duong, DDS , Dentist, Westminster, CA
 1. Vazrick Navasartian, DDS , Dentist, Fresno, CA
 • Kế hoạch làm việc:

Ngày

Giờ

Nội dung làm việc

Địa điểm

25-29/3/19

7g30 – 17g00

Khám và điều trị bệnh răng miệng cho học sinh trường Tiểu học Phú Mậu, Phú Vang

Trường Tiểu học Phú Mậu, Phú Vang

 

 

3.5. KHOA NHI:

 • Thành phần làm việc của đoàn:
 1. Sudeep Kukreja, MD, Prof. of Pediatrics, UCI, CHOC Hospital, Orange; UCI CA
 2. Mary Zupanc, MD, Prof. of Pediatrics, UCI, CHOC Hospital, Orange; UCI CA
 3. Jasjit Singh-Ahuja, MD, Pediatric Infectious Disease, CHOC Hospital, Orange; UCI
 4. MarezaTatulyan, MD, Pediatrician, Yerevan, Armenia   
 • Kế hoạch làm việc:

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

 

25/3/19

10g00

Thăm khám khoa nhi và đi lâm sàng bệnh viện trường

Khoa Nhi

 

14g -17g

Báo cáo khoa học:

Nhi truyền nhiễm

HT. YHGĐ

 

26/3/19

Sáng

8-11 giờ

Đi lâm sàng và khám bệnh nhân tại

 • Nhi lây BVTW
 • Nhi Thần kinh BVTW
 • Nhi Sơ Sinh BV trường

 

Nhi Lây, Nhi Thần kinh, BVTW

Nhi Sơ Sinh BV. trường

 

Chiều

14g-15g

Báo cáo khoa học:

Nhi thần kinh

HT. YHGĐ

 

27/3/19

Sáng

8-11 giờ

Đi lâm sàng và khám bệnh nhân tại Khoa Nhi BVTW và BV Trường

 

Nhi lây & Nhi Thần kinh, BVTW

Nhi Sơ Sinh  trường

 

Chiều

14g-15g

Báo cáo khoa học:

Nhi sơ sinh

HT. YHGĐ

 

28-29/3/19

Sáng

8-11 giờ

Đi lâm sàng và khám bệnh nhân tại Khoa Nhi, BVTW & BV Trường

 

Nhi lây & Nhi Thần kinh, BVTW

Nhi Sơ Sinh, BV.   trường

 

Chiều

Trao đổi kinh nghiệm, giải đáp

 

 

 

 
 

 

3.6. KHOA DƯỢC:

 • Thành phần làm việc:

1. Rita Jew, PharmD, Director of Pharmacy, UCSF, CA

2. Lyle Jew, PharmD, Pharmacist, San Francisco, CA

 

 

 

 • Kế hoạch làm việc:

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

25/3/19

9g00-10g30 &

14g30-16g00

Tham quan và Giới thiệu hoạt động Dược tại Khoa Dược, Bệnh viện và BP. Dược, TT.YHGĐ

Khoa Dược,  BV. Trường

BP. Dược, TT YHGĐ

26/3/19

8g00

- Gặp mặt và giới thiệu về Khoa Dược và BM. Dược LS

- Tham quan Khoa Dược

Khoa Dược

14g30

Seminar: Giới thiệu về quy trình đấu thầu và cung ứng thuốc tại các Bệnh viện tại Mỹ

GĐ 3.13

27/3/19

8g00

- Seminar: Giới thiệu các hoạt động DLS của dược sỹ tại các Bệnh viện tại Mỹ

- Trao đổi cách thức xây dựng các ca lâm sàng, các tình huống thực tế, các hình thức học E-learning trong đào tạo thực hành DLS tại trường ĐH.

GĐ 3.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Khoa Ngoại Tiêu hóa

 • Thành phần làm việc:           Beverly Petrie, MD, Professor of Surgery UCLA Harbor,

UCLA Medical Center, CA  

 • Kế hoạch làm việc: Tham gia giảng dạy và phẫu thuật tại Khoa Ngoại Tiêu hóa, BV. Trường

3.8. Khoa Ngoại Tiết niệu - Thần kinh

 • Thành phần làm việc:           Ashok Kar, MD, Urology, Saint Joseph Hospital, Orange CA
 • Kế hoạch làm việc:    Tham gia làm việc và phẫu thuật tại Khoa Ngoại Tiết niệu, BV. Trường

 

                                                                                                                                      Huế, ngày      tháng 3 năm 2019

                                                                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                                  PGS.TS. NGUYỄN VŨ QUỐC HUY