Bệnh viện Y Dược Huế
Hoạt động khám và chữa bệnh
Cập nhật: 15/03/2016