Bệnh viện Y Dược Huế
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ THỰC HIỆN PHẪU THUẬT CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ LẦN 9
Ngày 7-12-2018: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tiếp tục phẫu thuật cấy ốc tai điện tử lần thứ chín cho một bệnh nhân: đây là bệnh nhân thứ 14 được PT tại BV Trường ĐHYD Huế.
Tổ chức tập huấn Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường bệnh viện
Trong công tác của người điều dưỡng, giao tiếp tối thiểu cần thiết để thiết lập mối quan hệ tốt với người bệnh, gia đình của người bệnh và với đồng nghiệp. Giao tiếp không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với việc hình thành và phát triển nhân cách nghề nghiệp cho người điều dưỡng mà còn là một bộ ...
Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2018-2019
Sáng ngày 13/10 toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm học 2018-2019.