TRUNG TÂM NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ VÔ SINH
ThS. Đinh Thị Phương Hoài, ThS. BSCKII Nguyễn Thanh Minh, ThS. Nguyễn Vĩnh Lạc
Các vaccine phòng COVID-19 không thay thế được cho nhau nên cán bộ tiêm chủng cần khai thác chính xác loại vaccine và thời gian đã tiêm vaccine của người chuẩn bị tiêm phòng.