Bệnh viện Y Dược Huế
BS.Nguyễn Thành Luân
ThS.BS.Nguyễn Bá Lưu
ThS.BS.Đặng Thị Khánh Ly
TS.BS.Nguyễn Văn Mão
ThS.BS.Phạm Văn Miên
ThS.BS.Nguyễn Thanh Minh
TS.BS.Nguyễn Văn Minh
GS.TS.BS.Huỳnh Văn Minh
ThS.BS.Nguyễn Nhật Minh
ThS.BS.Đặng Lê Hoàng Nam
PGS.TS.BS.Phan Văn Năm
TS.BS.Phan Trung Nam
ThS.BS.Bùi Thị Thuý Nga
BS.Nguyễn Thị Ngà
TS.BS.Văn Trung Nghĩa
BS.Đàm Trung Nghĩa
ThS.BS.Bạch Ngõ
BS.Lê Thị Ánh Ngọc
ThS.BS.Nguyễn Phan Hồng Ngọc
ThS.BS.Hà Chân Nhân