Tổ chức đào tạo về “Phòng Sai sót trong dùng thuốc liên quan đến điều dưỡng”

 

Mục tiêu của buổi đào tạo là:

-         Nâng cao nhận thức về các nguy cơ sai sót trong dùng thuốc

-         Nắm rõ các loại sai sót trong dùng thuốc, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh

Lớp học đã có sự tham gia đầy đủ của gần 60 anh chị điều dưỡng từ tất cả các khoa lâm sàng của bệnh viện. Cuối buổi học tất cả các điều dưỡng còn tham gia trả lời các câu hỏi lượng giá.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học:

Hình 1. Hình ảnh trong buổi đào tạo cho điều dưỡng

Hình 2. Điều dưỡng tham gia trả lời câu hỏi tương tác

Hình 3. Vấn đề đáng suy ngẫm về sai sót trong dùng thuốc 

Hình 4. Hoạt động phát phong bao lì xì cho những điều dưỡng trả lời đúng 

                                                                                                                                                                  TS.DS. Võ Thị Hà 

Đơn vị Dược lâm sàng – Khoa Dược – Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế