Bệnh viện Y Dược Huế

Giới thiệu về công tác Đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế có thế mạnh là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trong đó có không ít người đang là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Y học của Việt Nam, với thế mạnh đó, trong nhiều năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đã đào tạo rất nhiều kỹ thuật ngắn hạn cho các bác sĩ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và toàn quốc nói chung