Thông báo tuyển sinh lớp Tế bào học cổ tử cung - Âm đạo nâng cao

Thông báo tuyển sinh lớp Tế bào học cổ tử cung - Âm đạo nâng cao