Thông báo về việc tiếp nhận bệnh nhân khám theo yêu cầu

Từ ngày 07/09/2020, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế bắt đầu tiếp nhận khám chữa bệnh theo yêu cầu cho tất cả mọi đối tượng